Αγωγές Υγείας και Ευεξίας

«Γιατί να μη νοιαστούμε γι’ αυτό το σώμα,
τον χώρο που στεγάζει την ψυχή μας,
έτσι που να είναι υγιές, δυνατό, και τέλειο όσο γίνεται…»
Παράκελσος

Τι είναι και πώς επιδρούν

Οι Ολιστικές Αγωγές Υγείας και Ευεξίας αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο σαν μια ενιαία οντότητα σωματικών και ψυχικών λειτουργιών σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του όπου και αξιολογείται εξατομικευμένα σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του.

healthy people a

Είναι αγωγές όπου στοχεύουν στην απάλυνση ή την πλήρη εξάλειψη των ενοχλήσεων και των συμπτωμάτων συγχρόνως με την καλλιέργεια της φροντίδας για τον εαυτό, και την πληρέστερη βίωση της ζωής με υγεία και ευεξία!

“Συνήθως, όσο πιο κοντά βρίσκεται ο άνθρωπος στον εαυτό του και στις ανάγκες του, τόσο πιο άμεσα και αποτελεσματικά μπορεί να αντιληφθεί ένα πρόβλημα στην υγεία του, και να το επεξεργαστεί θετικά για τη ζωή του”.

Πώς επιλέγουμε την κατάλληλη αγωγή για τον κάθε άνθρωπο

Η επιλογή της αγωγής προκύπτει είτε από τον ενδιαφερόμενο, είτε από τον ασκούντα μετά από αξιολόγηση των ενοχλήσεων και του ιστορικού του δεχόμενου και με τη σύμφωνη γνώμη του. Η συνδυαστική εφαρμογή αγωγών σε κάποιες περιπτώσεις συνεισφέρει στο αποτέλεσμα.

“Η συνέπεια του δεχόμενου στον προγραμματισμό των συνεδριών και η δεκτικότητά του σε συμβουλές εκ μέρους του θεραπευτή πάνω σε τροποποιήσεις κάποιων συνηθειών του, παίζουν σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αποτελέσματος”.

Ο Πίνακας Επίδρασης Αγωγών Υγείας, Ευεξίας, και Ομορφιάς που ακολουθεί δείχνει τις θετικές επιδράσεις για κάθε μία από αυτές, όπως έχει φανεί μέσα από την εμπειρία και την έρευνα, προσωπική και ευρύτερη.

Οι συστάσεις για την αγωγή ή/και για τον θεραπευτή από φίλους και γνωστούς, οι δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, το ένστικτο, η διαίσθηση, και οι κοινωνικές τάσεις είναι οι συχνότεροι δρόμοι μέσα από τους οποίους ο ενδιαφερόμενος θα οδηγηθεί σε μια αγωγή και σε έναν ασκούντα τις Ολιστικές Αγωγές Υγείας και Ευεξίας.
Η αρτιότητα κατάρτισης πάνω στα γνωστικά αντικείμενα που παρέχει, και ο ασφαλής τρόπος άσκησή τους για την σωματική και ψυχική υγεία του δεχόμενου είναι τα πιο βασικά ζητούμενα για την επιλογή του θεραπευτή.

“Οι επίσημοι φορείς που εκπροσωπούν τους ειδικευμένους ασκούντες Ολιστικές – Συμπληρωματικές – Εναλλακτικές Αγωγές Υγείας (Ενώσεις, Σωματεία, Εταιρείες, κά.) είναι ενδεδειγμένος δρόμος για μια ασφαλή επιλογή”.

Συνεδρία και θεραπευτική σχέση

hands

Κάθε συνεδρία είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο παρέχεται η αγωγή υγείας και διαρκεί 1 – 1:30′ ώρα. Πραγματοποιείται σε συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού, υγιεινής, και ησυχίας.


Σε κάθε συνεδρία διατίθεται χρόνος για συζήτηση σχετικά με τις ενοχλήσεις του δεχόμενου, και συμβουλές που συμβάλουν στη βελτίωση αυτών των ενοχλήσεων, και κατά συνέπεια στη γενική ευεξία και την ποιότητα της καθημερινότητας.

Η επιλογή της αγωγής και ο προγραμματισμός των συνεδριών φτιάχνουν ένα πλαίσιο κοινής αποδοχής και συνεργασίας μεταξύ του ασκούντος και του δεχόμενου που υποστηρίζει το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Οι  Ολιστικές Αγωγές Υγείας και Ευεξίας  παρέχονται σε κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, θρησκείας, φιλοσοφικής ή πολιτικής τοποθέτησης, ή και άλλων επιλογών ζωής.