Υγεία και Ποιότητα Ζωής

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει την υγεία ως μια κατάσταση σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας (well-being) και όχι απλά την απουσία ασθένειας ή αδυναμίας”.

Στην ελληνική μυθολογία η Υγίεια ήταν θεότητα, γεγονός που κυριολεκτικά αποθεώνει τη σημασία της για τη ζωή του ανθρώπου. Και η ασθένεια, δηλαδή η απουσία σθένους, (αντοχή, θάρρος) επισημαίνει την υποκείμενη εκδήλωση ενός προβλήματος υγείας, κατάσταση όμως που διαφέρει από τη νόσο. Ενώ δηλαδή η ασθένεια είναι μια υποκειμενική και εξατομικευμένη κατάσταση, η νόσος περιγράφει μια κατάσταση αντιληπτή και μετρήσιμη επιστημονικά.
Χρησιμοποιούμε ακόμη στη γλώσσα μας τον όρο πάθηση που περιγράφει, πέρα από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μιας νόσου, και το ότι ο άνθρωπος που την φέρει πάσχει, δηλαδή πονάει ή νιώθει άσχημα, ενδεχομένως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενώ, οι ενοχλήσεις περιγράφουν πιο ελαφρά ή αρχικά προβλήματα υγείας, και τα συμπτώματα, αν και διαφέρουν τόσο από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι παρά τα χαρακτηριστικά των ασθενειών μέσα από τα οποία αυτές αναγνωρίζονται, διερευνώνται, και ταξινομούνται.

Είναι λοιπόν η σωματική, η πνευματική και η ψυχική υγεία μας σημαντική, και συνήθως, ο τρόπος που βιώνεται αντιμετωπίζεται από τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός από κάθε άλλου ανθρώπου.

 

img_3209.jpg

 

Η υγεία κάθε ανθρώπου εκδηλώνεται μέσα από ποικίλες αποχρώσεις και ποιότητες ενοχλήσεων, και συμπτωμάτων και σχετίζεται με παράγοντες όπως:

– η ιδιοσυγκρασία / κληρονομικότητα,
– η ηλικία,
– οι διατροφικές συνήθειες,
– η άσκηση,
– το ψυχικό και πνευματικό υπόβαθρο,
– οι σχέσεις του ατόμου με οικογένεια, φίλους, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον, κτλ
– η καθημερινότητα με όποιες συνήθειες αυτή περιλαμβάνει σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο,
– οι εξαρτήσεις (χρήση ουσιών, αλκοόλ, κ.ά),
– τα σοβαρά προσωπικά γεγονότα (απώλεια, χωρισμός, πένθος, κτλ)
– οι ακραίες εξωτερικές ή/και απρόβλεπτες συνθήκες και γεγονότα σοκ, όπως τα καιρικά φαινόμενα (βλ. πλημμύρα, σεισμός, κ.ά.), ή οι κοινωνικές αναταραχές (πόλεμος, κ.ά.), και…
– η αντίληψη που έχει κάποιος για τον εαυτό του, την υγεία του και τον τρόπο που την αντιμετωπίζει, παράμετρος που φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική αφού μπορεί να διαφοροποιήσει όλες τις προηγούμενες.


Το περιεχόμενο διαμορφώνεται σταδιακά…